cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Novinky a aktuality

Quality Centrum, spol. s r. o. | ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP


PROČ BUDOVAT MANAŽERSKÉ SYSTÉMY

  • Certifikát slouží jako vizitka odpovědnosti pro obchodní partnery
  • Zavedení a certifikace systému řízení jakosti zvyšuje důvěryhodnost firmy
  • Získání certifikátu umožňuje firmě se ucházet o lukrativnější zakázky
  • Závazek k systémovému přístupu podléhá nezávislému ověřování – prevence samovolného opuštění nastavených přístupů
  • Poradce přináší do firmy profesionální, nezávislý, komplexní a přitom účelově zaměřený pohled na organizaci
  • Poradce rovněž předává firmě zkušenosti z jiných firem a tím udržuje určitý manažerský „benchmarking“
Vážená paní, vážený pane, vážení obchodní přátelé,
Jiří Smrž
Ing. Jiří Smrž, Ph.D.
ředitel a jednatel společnosti

dovolte mi, abych v krátkosti představil společnost Quality Centrum, spol. s r.o., jejímž posláním je poskytování vysoce kvalifikovaných služeb v oblasti jakosti, ekologie a bezpečnosti.

Od vzniku firmy v roce 1993, je její hlavní náplní implementace systémů jakosti, ekologie a bezpečnosti podle požadavků mezinárodních norem ISO. Od prvopočátku klademe velký důraz na profesionalitu, individuální péči a respektování všech požadavků a přání klienta.

Zodpovědným přístupem ke každé zakázce a poskytováním vysokého standardu doplňkových, především školících služeb, se nám daří udržovat si klienty po dlouhá léta . A právě skutečnost, že většina našich klientů pokračuje v další spolupráci i po zavedení systému řízení, je pro nás pro všechny velkou motivací.

I pro další období zůstává naším cílem a posláním poskytovat Vám ty nejlepší a především komplexní služby, abychom pro Vás byli partnerem, se kterým se výborně spolupracuje a na kterého se můžete vždy obrátit, ať už se váš problém týká zavedení systému řízení, proškolení pracovníků, komunikace s certifikační společností či pomoci při získávání dotací z fondů EU.

Na tvorbě dobrého jména Quality Centrum, spol. s r.o. se podílí celý kolektiv našich zaměstnanců a spolupracovníků, dovolte mi tedy, abych jim tímto poděkoval za jejich zodpovědnou a obětavou práci.

Přijměte, prosím, toto mé oslovení jako pozvánku k setkání s kolektivem pracovníků Quality Centrum, spol. s r.o..
Věřím, že s jejich prací budete maximálně spokojeni a stanete se naším dalším spokojeným zákazníkem.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Podpis Jiøí Smrž
Ing. Jiří Smrž, Ph.D.
ředitel a jednatel společnosti
 
Copyright 1996 - 2020 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron