cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Bezpečnost » BOZP - Bezpečnost práce

BOZP - Bezpečnost práce


 • zajištění výkonu funkce odborně způsobilé osoby v oboru bezpečnosti práce (BOZP)
 • školení zaměstnanců a vypracování dokumentace v oblastech bezpečnosti práce (BOZP)
 • pravidelné preventivní kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • provádění prověrek bezpečnosti práce (BOZP)
 • identifikace a zhodnocení pracovních rizik - analýza rizik
 • sledování lhůt, revizí a kontrol
 • vedení aktualizace potřebné základní dokumentace v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) dle platné legislativy
 • šetření pracovních úrazů, jejich registrace a evidence
 • vyhodnocování rizik pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek včetně zpracování, vedení a aktualizace předpisu pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek
 • začlenění prací do jednotlivých kategorií práce
 • spolupráce s KHS, OIP a zařízením ZPP
 • aj.
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron