cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Ekologie » EMAS

Ekologie - EMAS


Co to znamená EMAS?

EMAS, systém řízení organizací a auditů z hlediska životního prostředí ( v originále Eco-Management and Audit Scheme), je dobrovolný evropský program.Ve snaze podpořit dobrovolné aktivity průmyslu při minimalizaci dopadů činností a produktů do životního prostředí vydalo Evropské společenství v roce 1993 pravidla účasti v tomto programu formou právního nařízení.
V roce 2001 proběhla revize a EMAS byl nahrazen Nařízením č. 761/2001 tzv. EMAS 2.

Podmínky účasti v programu EMAS?

Organizace , které
 • zavedou systém environmentálního managementu,
 • vydají veřejné prohlášení o svém environmentálním profilu,
 • nechají jej ověřit nezávislým ověřovatelem, mohou být v programu EMAS zaregistrovány

Co to je envinronmentální prohlášení?

Účelem envinronmentálního prohlášení je poskytnout veřejnosti a všem zainteresovaným stranám informace o vlivu činnosti organizace na ŽP a neustálém zlepšování jejího environmentálního profilu.

Obsah environmentálního prohlášení

 • jednoznačný popis organizace
 • environmentální politika a stručný popis EMS
 • popis přímých i nepřímých environmentálních aspektů a jejich dopadů
 • popis environmentálních cílů a jejich hodnot
 • přehled dostupných údajů o významných environmentálních dopadech v kvantifikovaném vyjádření
 • dodržování právních a jiných požadavků v oblasti environmentu
 • jméno a akreditační číslo ověřovatele a datum validace

Požadavky na funkční systém dle EMAS

 • je vytvořen a zaveden systém environmentálního managementu
 • účinnost tohoto systému je systematicky hodnocena
 • veřejnost a zainteresované strany jsou pravidelně informovány o vlivu firmy na ŽP formou envinronmentálního prohlášení
 • pracovníci organizace jsou vedeni k aktivní účasti na všech činnostech spojených s fungováním systému

Přínos ?

 • Naplnění zákona o veřejných zakázkách
 • Zlepšení environmentálního profilu firmy
 • Trvalý soulad s právními předpisy v oblasti životního prostředí
 • Ochrana lidského zdraví a životního prostředí před možnými negativními dopady
 • Zvyšování důvěryhodnosti u zainteresovaných stran
 • Zvýšení ceny a image firmy
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron