cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Kvalita » Systém řízení bezpečnosti informací
- ISO 27001

Jakost - ISO 27001


Co je to systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001?

Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) je určen k ochraně informací a tedy ke zvládání rizik, které tyto informace mohou potenciálně ohrožovat. Norma ISO 27001 poskytuje model pro zavedení efektivního systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci a doplňuje tak normu ISO 17799. Obě normy jsou úzce propojeny, každá z nich však plní jinou roli. Zatímco norma ISO 17799 poskytuje podrobný přehled (katalog) bezpečnostních opatření, které mohou být vybrány při budování ISMS, norma ISO 27001 specifikuje požadavky na to, jak ISMS v organizaci správně zavést. Případná certifikace ISMS pak probíhá podle ISO 27001.

Přínos?

  • Efektivní systém řízení bezpečnosti informací ve firmě
  • Zlepšení konkurenceschopnosti firmy
  • Posilování důvěry mezi firmou a zákazníkem
  • Zvýšení ceny a image firmy
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron