cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Procesy

Poradenství - procesy, audity, školení, Lean Production


Co je to optimalizace a modelování procesů?

Optimalizace a modelování firemních procesů je jedním z podstatných nástrojů k získávání strategického náskoku před konkurencí, dosahování vyšší produktivity práce a efektivnějšího využívání zdrojů ve všech oborech lidské činnosti.

Procesy se ve firmách se vyskytovaly od prvopočátku podnikání, každá relevantní činnost probíhající při výrobě či poskytování služby je procesem ať už hlavním nebo podpůrným. Postupem času si začali odborníci v jednotlivých oblastech uvědomovat zásadní význam procesů pro řízení organizace.
V současnosti je postupně upouštěno od funkčního hierarchického přístupu a tento je nahrazován procesní orientací. Jedním ze směrů, kterým se ubírá cestou optimalizace a modelování procesů je směr ústící do systému norem ISO 9000:2000, které slouží jako podklad pro vybudování integrovaného systému managementu jakosti. Můžeme konstatovat, že tyto normy nahradily funkční orientaci podniku orientací procesní.

Přínos?

Optimalizací a modelováním procesů se zabýváme, abychom našli odpověď na stále se opakující otázky:
 • proč naše cash flow není plynulé
 • proč výroba nestíhá vyrobit zakázky v termínu
 • proč jsou pracovníci přetíženi a nemají popisy svých činností
 • proč nemá každý pracovník jednoznačně stanovenu svoji odpovědnost
 • proč vzrůstají firmě náklady, kde a jak hledat úspory
 • proč není plynulý oběh dokladů ve firmě
 • proč firma nevyužívá interní systém stručných výkazů, reporting a další moderní metody řízení,
Abychom vyhověli požadavkům dnešního trhu na výrobky a služby, který vyžaduje:
 • vyšší kvalitu
 • kratší dodací lhůty
 • nižší ceny

Co vám můžeme poskytnout?

 • podporu pro stanovení technologických a ekonomických kritérií pro optimalizaci vašich procesů,
 • pomoc s vyjádřením maximálního ekonomického a technologického efektu vašich procesů,
 • podporu při navrhování a přesném definování klíčových výkonnostních ukazatelů vašich procesů,
 • podporu pro naplnění, sledování a provedení analýzy ukazatelů výkonnosti procesů na globální i na detailní úrovni,
 • podporu při následném využití výstupů z analýzy, jako podkladů pro rozhodování o změnách ve firemních procesech
 • nástroje pro zvýšení produktivity (5S, Toyota Production Systém, SMED, Kaizen, Kanban, VSM, TPM, Poka Yoke, Andon, Jidoka, TOC, TQM, 6 Sigma, normování práce, optimalizace logistiky a údržby, další.)
 • Plynulost - rychlost - flexibilita – bezztrátovost

Hlavní etapy projektu

 • analýza současného stavu, vymezení hlavních, řídících a podpůrných procesů,
 • nalezení slabých míst a variantní návrhy jejich odstranění
 • nové definování procesů, ve kterých chcete být lepší
 • stanovení rozsahu činností
 • definování rozhraní mezi pracovišti a zodpovědností jednotlivých pracovníků
 • motivace pracovníků, za účelem jejich zapojení se do zavádění změn a akceptaci změn pro další práci
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron