cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » HACCP » Potravinářský průmysl
EUREPGAP

HACCP, EUREPGAP


EUREPGAP

Standard GLOBALGAP (původní název EUREPGAP) je dobrovolný standard pro zemědělskou prvovýrobu, jehož zavedení prezentuje zájem o produkci bezpečných a kvalitních potravin, spolu se zajištěním bezpečnosti práce a rozvoje zaměstnanců a v neposlední řadě i stále významnější zájem o životní prostředí a jeho udržitelnost.
Standard má sloužit jako nástroj pro objektivní systémové posouzení aplikace správné zemědělské praxe a garantovat produkci zdravotně nezávadných potravin spolu se zajištěním bezpečného prostředí v zemědělské prvovýrobě. Je použitelný pro různé podmínky a oblasti zemědělské produkce. Bývá poslední dobou stále častěji zmiňován v souvislosti s naplněním evropské priority zajištění bezpečných a kvalitních potravin. Pro většinu prvovýrobců to v současné době znamená, že v zájmu realizace své produkce musí implementovat a udržovat systémy kvality, které se tak stávají jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti.
Standard může zavést a aplikovat jakýkoliv podnik ze zemědělské prvovýroby, který chce prezentovat kvalitu a bezpečnost své produkce odběratelům i spotřebitelům, a to bez ohledu na svou velikost či další ambice. Posláním normy GLOBALGAP je reagovat na zájem zákazníků o bezpečnost potravin, pohodu zvířat, ochranu životního prostředí a zdraví, bezpečnost při práci a o péči o pracovníky .
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron