cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » HACCP » Potravinářský průmysl
normy GMP

GMP, GMP B 4.1, GMP B 2


GMP

Normy GMP navazují na zásady systému kritických kontrolních bodů (HACCP) v potravinářském průmyslu a definují systém správné výrobní praxe s cílem zajisti bezpečnost a zdravotní nezávadnost krmiv. Krmiva pro zvířata tvoří důležitý článek v řetězci výrobců potravin a mají zásadní vliv na kvalitu a bezpečnost potravin živočišného původu

GMP B 4.1 (GMP 07) - Standart pro silniční přepravce krmiv

Vhodné pro silniční dopravce krmiv Systém je založen na analýze rizik. Kromě jiných záznamů organizace vede záznamy o předchozích nákladech, kontrole nákladového prostoru před nakládkou, záznamy o jeho čištění a kontrolu efektivity tohoto čištění. V neposlední řadě je také důležité povědomí řidičů o dodržování hygienických pravidel při přepravě.

GMP B 2 ( GMP 13) - Standard pro producenty krmných surovin a obchodníky s krmnými surovinami

Vhodné pro výrobce, prodejce krmiv. Základem je, systém analýzy rizik a kritických bodů HACCP (Po certifikovaných organizacích je pak vedle dalších požadavků vyžadována formulace politiky a cílů v oblasti bezpečnosti potravin, záznamy o fungování systému. Nové změny v GMP B 2 požadují, aby již prvotní výrobce v řetězci krmiv dodával krmiva minimálně v kvalitě pro GMP B2 včetně vytvoření dokumentovaných postupů zajišťujících bezpečnost výrobků i surovin, používaných aditiv a dopravních služeb.
V praxi to znamená zajištění kvality od výrobce až po zemědělce, kontroly krmiv, které přicházejí od zemědělců, vstupní kontrolu a monitoring a audity zemědělců. Tyto požadavky jsou již v mnoha případech obsahem současných kontraktů mezi výrobci a zemědělci.
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron