cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » HACCP » Systém řízení bezpečnosti potravin
- ISO 22001

Jakost - ISO 22001


Co je to systém řízení bezpečnosti potravin dle ISO 22001?

Norma ISO 22001 specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin v celém potravinovém řetězci, od výrobců krmiv, prvovýrobců přes výrobce potravin, dopravce, provozovatele skladů, dodavatele, maloprodejce a stravovací zařízení.
V normě jsou nově jsou využity termíny týkající se programu nezbytných předpokladů a provozních programů nezbytných předpokladů.
Norma sjednocuje zásady systému analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) a kroky k jeho zavedení vypracované Komisí Codex Alimentarius a současně úzce navazuje na ČSN EN ISO 9001. Slouží pro registraci nebo certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin externí organizací, pro sebehodnocení organizace, resp. vydání vlastního prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou.

Přínos?

  • Garance stálosti výrobního procesu a vysoké kvality služeb
  • Zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti procesů
  • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
  • Zlepšení konkurenceschopnosti firmy
  • Posilování důvěry mezi firmou a zákazníkem
  • Zvýšení ceny a image firmy
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron