cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Procesy » TPS-Toyota production systém

Procesy - TPS


Výrobní systém TPS. Toyota Production System (TPS) - metoda řízení výroby, vyvinutá původně ve společnosti Toyota Motor Company, jejíž základní ideou je udržovat kontinuální tok produktů v organizaci a současně pružně reagovat na měnící se požadavky výroby. Výsledkem je štíhlá „just-in-time" výroba, při níž vznikají pouze nezbytné výrobky v potřebném množství a v potřebný čas. Odpadají tak náklady na nadbytečné zásoby, dochází k úsporám pracovní síly a zvyšuje se tak efektivita procesů. Nezbytným předpokladem pro snižování nákladů je:
  • kontrola kvantity, která umožňuje, aby se systém přizpůsobil denním a měsíčním fluktuacím požadavků na množství a podobu výroby.
  • kontrola jakosti, která zajišťuje, že každý dílčí proces bude následujícímu procesu dodávat pouze bezchybné výrobky
  • neustálá kultivace pracovní síly

TPS stojí na dvou základních pilířích: na just-in-time produkci a na konceptu označovaném jako jidoka, tedy na autonomní kontrole výrobních defektů, jež zajišťuje, že vadné výrobky se nikdy nedostanou do následujícího výrobního procesu a nemohou jej tak narušit. V praxi se TPS opírá o několik základních postupů a metod, k nimž patří především:
  • systém Kanban (kanban = lístek, kartička) - informační systém, který pomáhá kontrolovat množství výrobků vznikajících v každém dílčím výrobním procesu, udržovat plynulost výroby a tím i just-in-time produkci
  • metoda vyrovnávání výkyvů produkce při změnách poptávky (Heijyunka)
  • standardizace pracovních úkonů
  • nasazení flexibilní pracovní síly schopné vykonávat různé operace (Shojinka)
  • motivace pracovníků k podávání zlepšovacích návrhů a kreativnímu myšlení (Soi, kufu)
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron