cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Kvalita » Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu
ISO 15189

Jakost - ISO 15189


Co je to systém řízení dle ISO 15189?


Systém řízení kvality ve zdravotnických laboratořích dle ISO 15189 je určen pro zdravotnické laboratoře.
Služby zdravotnické laboratoře jsou základem péče o pacienta, a laboratoř proto musí být připravena splnit požadavky všech pacientů i klinického personálu odpovědného za péči o tyto pacienty. Tyto služby zahrnují organizaci příjmu, identifikaci a přípravu pacienta, odběr, dopravu, skladování, zpracování a vyšetřování klinických vzorků, následné ověření, interpretaci, předkládání zpráv a poradenskou činnost, a navíc hodnocení bezpečnosti a etiky práce zdravotnické laboratoře.

Ačkoliv je norma ISO 15189 zaměřena na použití v oborech služeb zdravotnických laboratoří, které jsou v současnosti běžné, může se ukázat jako použitelná a vhodná také pro pracovníky jiných oborů a služeb. Kromě toho budou moci tuto mezinárodní normu využívat jako podklad pro svoji činnost orgány posuzující způsobilost zdravotnických laboratoří. Pokud laboratoř usiluje o akreditaci, měla by si zvolit akreditační orgán, jenž pracuje podle příslušných mezinárodních norem a jenž bere v úvahu zvláštní požadavky zdravotnických laboratoří.

Přínos?

  • Celkové posílení stávajícího systému řízení laboratoře
  • Plnění požadavků kliniků a pacientů a zvyšování jejich spokojenosti
  • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.
  • Zlepšení image laboratoře
  • Zvýšení hodnoty laboratoře
  • Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci a v organizační struktuře)
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron