cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Školení

Školení QMS, EMS, Metrologie, APQP, PPAP, ISO/TS 16949, SMBOZP


Nabízíme školení v následujících oblastech:
 • Úvod do kvality: co je kvalita, historický rámec, podnikový a tržní rámec, vliv na prosperitu společnosti, komunikace mezi útvary
 • Požadavky norem ISO 9000
 • Školení pověřence vedení pro kvalitu
 • Školení interních auditorů
 • Ekonomika kvality, co jsou náklady na kvalitu a jak podnikově řešit
 • Odpovědnost vedení za kvalitu (ISO 9000). Cíle a strategie kvality, Reengineering
 • Principy dokumentace systému managementu kvality
 • Požadavky na technickou kontrolu a zkoušení
 • Požadavky na metrologii
 • Principy a požadavky na záznamy o kvalitě
 • Jednoduché metody zlepšování kvality
 • Vybrané statistické metody (SPC, FMEA)
 • Požadavky a principy interního výrobkového auditu ke zlepšování kvality
 • Bezpečnost a ručení za výrobek
 • Měření a hodnocení spokojenosti zákazníka
 • Projektové řízení
 • Metody a nástroje (např. 5 S, KAIZEN, MUDA, JUST IN TIME, aj.)
 • Certifikace výrobků a systém managementu kvality
 • Základní legislativa stanovují požadavky na výrobky

Společnost Quality Centrum, spol. s r. o. provádí školení buď přímo u Vás ve firmě nebo ve vzdělávacích zařízeních píseckých hotelů. Jedinou podmínkou v těchto případech je dostatečné množství uchazečů. Každý účastník kurzu získá studijní materiály. Na základě úspěšného absolvování školení budou účastníkům vystaveny osobní certifikáty.