cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Audity

ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP - Audity


Co je to audit?

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu plnění požadavků příslušné normy.
Auditování je charakterizováno dodržováním řady zásad specifikovaných v normě ISO19011 . Tyto zásady vedou k zajištění odpovídajících závěrů z auditu a umožňují, aby na sobě nezávislí auditoři dospěli za podobných podmínek k podobným závěrům.

Na veškeré naše činnosti při auditech se vztahuje zachování přísné mlčenlivosti o všech skutečnostech, se kterými se auditoři při realizaci auditů seznámí.

Kdo je auditor?

Auditor je osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditu.

Přínos auditu?

Přínosem našeho auditu je objektivní a posouzení systému řízení podle zadání klienta z pohledu zvláště náročného zákazníka.
Výstupem je navržení řešení problémů a změny ve struktuře společnosti tak, aby mohla zefektivnit svůj provoz a snížit náklady. Audit posuzuje :
 • celkovou efektivnost firmy
 • podnikatelská rizika
 • úroveň procesů v rámci podnikání
 • příležitosti ke snižování nákladů
 • příležitosti ke zlepšování procesů

Hlavní etapy auditu

 • plánování auditu
 • příprava a provedení auditu
 • definování odchylek, neshod a doporučení z auditu
 • individuální konzultace k systémovým požadavkům dle příslušných norem
 • individuální konzultace k možnostem odstranění odchylek, neshod a realizace doporučení

Vzor programu auditu

1. den
 • 08,00 - 08,30 Zahájení, upřesnění auditu
 • 08,30 - 11,30 Prodej, marketing, komunikace se zákazníky
 • 11,30 - 12,30 Expedice, distribuce/servis
 • 12,30 - 13,00 Oběd
 • 13,00 - 14,30 Nákup/hodnocení dodavatelů
 • 14,30 - 15,30 Personalistika/motivace
 • 15,30 - 16,00 Závěr prvního dne auditu
2. den
 • 08,00 - 10,30 Vedení
 • 10,30 - 12,30 Příprava a řízení procesů (dokumentace, realizace)
 • 12,30 - 13,00 Oběd
 • 13,00 - 14,30 Kontrola a zkoušení, metrologie
 • 14,30 - 15,30 Vývoj/projekce
 • 15,30 - 16,30 Závěr druhého dne auditu
3. den
 • 08,00 - 10,30 Metrologie
 • 10,30 - 12,30 Vedení
 • 12,30 - 13,00 Oběd
 • 13,00 - 14,30 Závěr auditu
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron