cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Bezpečnost » PO - Požární ochrana

PO - Požární ochrana


 • zajištění výkonu funkce odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany
 • provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou dle legislativně daných termínů
 • školení zaměstnanců a vypracování dokumentace v oblastech požární ochrany
 • sledování lhůt, revizí a kontrol
 • odborná příprava členů požárních hlídek a požárních preventistů
 • vedení aktualizace potřebné základní dokumentace v oblasti požární ochrany dle platné legislativy
 • vypracování posouzení požárního nebezpečí objektů a činností
 • zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí (bez zvýšeného, se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím) a vypracování vyplývající dokumentace dle začlenění
 • zpracování požárních řádů dle specifikace vykonávaných činností
 • vedení požární knihy
 • dokumentace zdolávání požáru - operativní karty
 • výpočet potřeby ručních hasících přístrojů
 • spolupráce s HZS
 • aj.
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron