cz | en

Kvalita

Ekologie

Bezpečnost

Procesy

HACCP

 

Úvodní stránka » Poradenství » Kvalita » Posuzování shody-Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibr. laboratoří
- ISO 17025

Jakost - ISO 17025


Co je to systém řízení kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích dle ISO 17025?

Systém řízení kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích dle ISO 17025 je určen k využití laboratořemi při rozvoji jejich systémů řízení v oblasti kvality a administrativních a technických systémů, kterými řídí své činnosti. Mohou ho též využívat zákazníci laboratoří, řídící orgány a akreditační orgány při ověřování a uznávání způsobilosti laboratoří.
Norma ISO 17025 obsahuje všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že provozují systém řízení kvality, že jsou způsobilé a schopné dosahovat technicky platných výsledků.

Přínos?

  • Celkové posílení stávajícího systému řízení laboratoře
  • Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti
  • Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních
  • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod
  • Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci a v organizační struktuře)
  • Zvýšení hodnoty laboratoře
  • Zlepšení image laboratoře
 
Copyright 1996 - 2019 Quality centrum, spol. s r. o. | Tvůrce webu Jiří Hron